top of page

Talep üzerine

|

Inhouse (Kurum içi)

Kültüre Duyarlı Bakım Ve Tedavi

2014 yılından bu yana, mülteci hareketleri sonucunda milyonlarca kişi Türkiye'de iltica başvurusunda bulundu. Bu kişilere sağlık hizmeti sunulmalı ve sağlanmalıdır. Kültüre daha fazla odaklanmanın zamanı gelmedi mi?

Kültüre Duyarlı Bakım Ve Tedavi
Kültüre Duyarlı Bakım Ve Tedavi

Saat ve Yer

Talep üzerine

Inhouse (Kurum içi)

Etkinlik Hakkında

Kültürlerarası yeterlilik, günümüzde hastane personeli, doktorlar ve hemşireler için temel niteliklerden biridir. Sağlık çalışanları göçmen hastalarla iletişim kurmak veya yurt dışından gelen bakıma muhtaç insanlarla ilgilenmek ve "yabancı" bir hastayla nasıl iyi başa çıkılacağını öğrenmek zorundadır.

İçerik:

Katılımcılar sadece sağlık, hastalık, tıp, bakım ve kültür arasındaki bağlantılar hakkında önemli teorik bilgiler edinmezler; yeni bilgileri doğrudan günlük işleriyle ilişkilendirirler ve böylece sosyal becerilerini geliştirirler.

Kültürel açıdan hassas bakım ve tedavi seminerinde kültürlerarası yeterliliğin temelleri

  • Kültürel açıdan hassas bakım ve refakata giriş: Bakım ve hemşirelikte kültür hakkında temel bilgilerin yanı sıra sağlık, hastalık ve ölüme ilişkin kültürel ve dinsel açıdan farklı bakış açıları kazandırılır. Ek olarak bakım ve hemşireliğin kültürel olarak belirlenmiş rol beklentileri
  • Sağlık ve hemşirelikte kültürel yönelimler: Sağlık ve hemşirelikte kültürel boyutların ve kültürel standartların önemi (örneğin hiyerarşiler, bireycilik ve kolektivizm, iletişim biçimleri, zaman ve mekana karşı tutumlar, rol beklentileri); Kişinin kendi kültürel damgası üzerine düşünmesi ve "diğer" yönelimleri tanıması
  • Hastanelerde ve bakım tesislerinde kültürlerarası iletişim: kültüre bağlı iletişim biçimleri hakkında temel bilgilerin yanı sıra kişinin kendi iletişim tarzı üzerine düşünmesi becerisi kazandırılır. "Yabancı" iletişim tarzlarını tanımak, göçmen kökenli hastalar ve bakıma muhtaç kişilerle iletişimde pratik yardım, hasta ve yakınları ile kültürel açıdan hassas konuşmaları yürütmek gibi edinimler üzerinde durulur.

Kültürlerarası çatışmaların ve klişelerin iyi ele alınması

  • “Yabancı” farkındalığını artırmak: Göçmen hastaların ve bakıma muhtaç kişilerin kültüre bağlı tutumlarına ilişkin anlayışı genişletmek ve bir kültür şokunun simülasyonu ile perspektif değişikliğini yaratmak. Ayrıca kültürel açıdan hassas bakım ve hizmet sağlama potansiyelini öğrenme.
  • Gündelik Çalışmada Kritik Olaylar: “Kritik Olaylar Yöntemine” Giriş. Göç öyküsü olan veya bakıma muhtaç olan hastalar konusunda kültürel çatışmaları çözmek.
  • Önyargıların arka planı: Dünyaya ilişkin "kendi görüşünüzü" keskinleştirmek için bilişsel psikolojiye pratik giriş (örneğin, hazırlama, çerçeveleme). Önyargıların ortaya çıkma nedenlerini anlamak ve kültürel olarak farklı hastalara veya bakıma muhtaç kişilere karşı önyargıyı önlemeye yönelik önlemler almak.

Eğitimden sonra elde edeceğiniz yeterlilikler:

"Kültüre duyarlı bakım ve tedavi" semineri, sağlık ve bakım alanında çalışanların kültürlerarası yeterliliğini geliştirmektedir. Katılımcılar, hastalık, sağlık ve bakım konularında hastalarının veya bakıma muhtaç kişilerin kültürel ve dini geçmişlerine karşı duyarlı hale gelirler. Örneğin dini ayinler, hastalıklarla nasıl başa çıkılacağı veya tıp ve bakımın diğer ülkelerdeki rolü.

Katılımcılar, göçmen kökenli insanlarla iletişim kurma konusunda pratik yardım alırlar. Bu eğitim ile Türkiye'de ve diğer ülkelerde yabancı hastalarla tipik olarak nasıl iletişim kuracağınızı öğreneceksiniz. Bundan yola çıkarak kültürel açıdan hassas iletişim teknikleri içselleştirilebilir.

Göçmen kökenli hastaların ve bakıma muhtaç kişilerin kültüre bağlı tutumlarının daha iyi anlaşılması, kültürlerarası çatışmalardan kaçınmak veya bunları günlük hayatta erken fark etmek ön koşuldur. Böylece katılımcılar “kendi dünya görüşlerini” daha iyi tanırlar. Buna dayanarak, kültürel çatışmalara iyi bir çözüm bulmak ve günlük hayatta önyargılardan kaçınmak için farkındalık geliştirilebilir.

Metotlar

"Kültüre Duyarlı Bakım ve Tedavi Semineri" çok çeşitli yöntemlerle karakterize edilir. Grup çalışmasına ek olarak, simülasyonlar, rol play ve iletişim alıştırmaları, eşlik eden dersler teorik altyapıyı sağlar. Odak noktalarından biri, uygulamalı vaka çalışmalarıdır. Bu, katılımcılara mesleki gerçeklikleriyle yakından ilişkili yeni bilgiler verir.

Hedef Kitle

Eğitim, hastaneler, bakım tesisleri, ayakta tedavi hizmetleri ve hemşirelik okullarındaki tüm çalışanlara yöneliktir. Özellikle hastalarla ve göçmen kökenli, bakıma muhtaç kişilerle düzenli temas halinde olan çalışanlar için önemlidir.

Eğitim Günü:

2 Seminer Günü (16 saat)

Bu Etkinliği Paylaş

bottom of page