top of page

Kurumsal Eğitimler

Demans hastası olan kişi ne derse ve ne yaparsa yapsın, bu onun deneyim dünyası, bakış açısıdır. Profesyonel bakıcı, bir şeyin nasıl olması gerektiği fikri değil, bu güncel duruma rehberlik eder. 

 

İyi eğitimli çalışanlar, örneğin zorlayıcı davranışlar söz konusu olduğunda önemli ölçüde daha fazla manevra alanına sahiptir ve çok az çabayla bakım kalitesini önemli ölçüde artırabilir.

"Demans" ve "kişi merkezli bakım" konularında ileri eğitim ve konferanslar: Bireysel ve ihtiyaç odaklı

Her demans hastası birbirinden farklıdır. İşte tam da bu yüzden bireysel tedaviye ihtiyaç duyarlar.

Tesisiniz, enstitünüz, kliniğiniz de bireyseldir. Dolayısıyla ihtiyaçlarınıza ve kurumsal çerçevenize göre özel olarak hazırlanmış destekler burada da önemlidir.

Bu nedenle, çalışanlarınız için ileri eğitim söz konusu olduğunda, satın alacağınız teklif onların ihtiyaçlarını mümkün olduğunca tam olarak karşılamalıdır. Size dersler, seminerler, atölye çalışmaları, yüz yüze eğitim veya çevrimiçi webinar'lar aracılığıyla bireysel koçluk sunuyorum.

Bu tam olarak benim uzmanlık alanım ve bu nedenle, mevcut ihtiyaçlarınıza göre uyarladığım çok çeşitli kilit çözümler sunuyorum.

Size özel hazırlanmış eğitimler, atölyeler ve web seminerleri olarak sunmaktan mutluluk duyuyorum. Bu sayede çalışanlarınız çevrimiçi içeriklerden de tam anlamıyla faydalanabilmektedirler.

Benimle iletişime geçin!  Sizinle birlikte, ihtiyaçlarınız için özel olarak hazırlanmış eğitim programları geliştirebiliriz. 

Inhouse
(Kurum İçi) Eğitim

Hedefim, çeşitli alanlardan profesyonel çalışanları, gönüllüleri ve bireyleri demans konusunda duyarlı hale getirmek ve kalifiye etmektir. Bu çalışmaların ana temas noktaları, demansla ilgili günlük problemlerdir. 

İleri düzey eğitim programlarımın katılımcıları, demans hastası olan bir kişinin etkin bir biçimde bakımı ve desteklenmesi için temel bilgileri edinirler. Demans hastası olan kişinin inisiyatiflerini de içeren destekleyici bir tutum geliştirirler. Kısacası, bu konudaki iletişim ve beden dili becerilerini geliştirirler.

Konuşmacı ve eğitmen olarak çeşitli eğitim kurumları, girişimler ve firmalar ile birlikte çalışıyorum. 

Ayrıca belirli odak noktalarına ayrılmış çeşitli seminer konuları geliştirmekteyim. Dilerseniz, tesisinize ve size özel eğitim programları gerçekleştirebilirim.

Kurumsal Eğitimler

 • Demans Hastalarında Duyusal Algıyı Geliştirme
  Demans Hastalarında Duyusal Algıyı Geliştirme
  Talep üzerine
  Inhouse (Kurum içi)
  Biz insanlar çevremizi duyularımızla algılarız. Dikkat kontrolü ve algı geliştirme, bu algıların farkına varmakla ilgilidir. Beş duyumuz olan koku alma, duyma, görme, tatma ve hissetme gibi hastaların ve bakıcıların algılarını nasıl kullanabileceğinizi bu eğitimde keşfedeceksiniz.
 • Demans Hakkında Temel Eğitim
  Demans Hakkında Temel Eğitim
  Talep üzerine
  Inhouse (Kurum içi)
  Çalışanlarınızın demans hastalarını daha iyi anlamalarına, zorlayıcı davranışlarla başa çıkma konusunda yeterlilik kazanmasına ve demans hastalarını eşlik etmenin doğru yönlerini öğrenmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.
 • Kültüre Duyarlı Bakım Ve Tedavi
  Kültüre Duyarlı Bakım Ve Tedavi
  Talep üzerine
  Inhouse (Kurum içi)
  2014 yılından bu yana, mülteci hareketleri sonucunda milyonlarca kişi Türkiye'de iltica başvurusunda bulundu. Bu kişilere sağlık hizmeti sunulmalı ve sağlanmalıdır. Kültüre daha fazla odaklanmanın zamanı gelmedi mi?
 • Nörobilişsel Bozukluklarda Değişen Davranışlarla Başa Çıkmak
  Nörobilişsel Bozukluklarda Değişen Davranışlarla Başa Çıkmak
  Talep üzerine
  Inhouse (Kurum içi)
  Birlikte nörobilişsel bozuklukların neden olduğu değişiklikler hakkında temel bilgileri öğreneceğiz. Konuyu uygulamalı örneklerle ele alarak, ortak deneyimlerle etkin çözümleri kullanıma sunacağız.
 • Demans Hastalarında Kişi Merkezli Bakım
  Demans Hastalarında Kişi Merkezli Bakım
  Talep üzerine
  Inhouse (Kurum içi)
  Tom Kitwood'a göre kişi merkezli bakım, demans hastası kişilerle çalışırken ihtiyacınız olan profesyonel yaklaşımın temelini oluşturur. Özellikle Kitwood'un yaklaşımı, demans hastası olan kişilerin zorlayıcı davranışlarını ve tepkilerini anlamaya ve bunlarla baş etmeye yardımcı olur.
 • Geriatrik Psikiyatrik Bakım
  Geriatrik Psikiyatrik Bakım
  Talep üzerine
  Inhouse (Kurum içi)
  Bu ileri eğitimde, uzmanlık bilgisi, özel bir bakım anlayışı bireysel odaklı bir tutum kazandırılacaktır. Bu hedefler, ilgili kişilerin yaşam kalitelerinin yükseltilmesi ve dolayısıyla onurlarının korunması açısından önemlidir.
 • ''Zaten Duş Aldım'' - Demansta Reddedilme ve Reddedilme İle Başa Çıkma
  ''Zaten Duş Aldım'' - Demansta Reddedilme ve Reddedilme İle Başa Çıkma
  Talep üzerine
  Inhouse (Kurum içi)
  Sağlık sektöründeki kuruluşlar için demans konusu uzun zamandan beri ikincil öneme sahip olmaktan çıktı. Eğitim, hassas algı ve davranışları anlama yoluyla hastaların ihtiyaçlarını erken bir aşamada tanıyarak çalışanları bu konuda destekler.
bottom of page