top of page
Demans Danışmanlığı Ankara

Demans Danışmanlığı

Demans danışmanlığı, demans hastasına bakım ve refakat süreci ile alakalı sorunları gidermek, bakımı üstlenen kişilerin bu süreç ile alakalı sorularını yanıtlamak ve sürecin nasıl daha ideal bir şekilde yürütüleceğine dair çalışmalar yapmak için verilen hizmettir. Demans danışmanlığının merkezinde hastanın bakımını üstlenen kişi veya kişiler yer alır. Çünkü onların yaşam kalitesinin artması, demans hastasının yaşam kalitesini direkt olarak olumlu yönde etkileyecektir.

Demans Danışmanlığı 

Demans danışmanlığı Ankara, demans hastalarının ve hastalar ile ilgilenen bireylerin; bakım süreci boyunca konforlu ve rahat bir yaşam sürebilmesi için verilen özel hizmettir. Demans, bireyin bilişsel yetilerini ve motor faaliyetlerini olumsuz etkileyen, ilerleyici bir hastalıktır. Bu yüzden demans hastalarının bakımını üstlenen bireyler, hastalarının sürekli değişmekte olan durumuna ve buna bağlı değişen bakım şartlarına adapte olmak durumundadır. Bu süreçte hastaları ile olan ilişkileri, bakım şartları, zaman yönetimleri, kendi duygu ve düşünceleri konusunda çeşitli sorunlar deneyimleyebilirler. Bu sorunlar zaman içerisinde derinleşebilir ve hem bakımı üstlenen kişilerin hem de demans hastalarının yaşam standartlarını ciddi ölçüde düşürebilir.

 

Demans danışmanlığı hizmeti, bahsi geçen süreç boyunca bakımı üstlenen bireyin ve hastanın profesyonel olarak desteklenebilmesi amacıyla yapılır. Böylece sürece dair sorunlar; insani, akılcı, bütüncül ve çözüm odaklı planlamalar ile ele alınabilir. Yazımızın devamında ‘’Demans danışmanlığı ne kadar sürer?’’, ‘’Demans danışmanlığı nasıl yapılır?’’, ‘’Demans danışmanlığının avantajları nelerdir?’’ ve ‘’Demans danışmanlığı neden önemlidir?’’ gibi sorulara yanıt vereceğiz. Ankara demans danışmanlığı hakkında detaylı bilgi almak için yazımızın devamını inceleyebilirsiniz. 

Demans danışmanlığı, demans hastasına bakım ve refakat süreci ile alakalı sorunları gidermek, bakımı üstlenen kişilerin bu süreç ile alakalı sorularını yanıtlamak ve sürecin nasıl daha ideal bir şekilde yürütüleceğine dair çalışmalar yapmak için verilen hizmettir. Demans danışmanlığının merkezinde hastanın bakımını üstlenen kişi veya kişiler yer alır. Çünkü onların yaşam kalitesinin artması, demans hastasının yaşam kalitesini direkt olarak olumlu yönde etkileyecektir.

 

Demans danışmanlığı, demans hastasının ideal bakım standartlarına erişmesi, bakım sürecinden en verimli şekilde faydalanabilmesi ve bakımı üstlenen kişilerin yaşam kalitelerinin arttırılması amacıyla yapılmaktadır. Bu amaç doğrultusunda profesyonel planlama, strateji, destek ve bilgilendirme görüşmeleri gerçekleştirilir.

 

Demans danışmanlığı, demans hastasının bakımını üstlenen aile üyelerine önerilmektedir. Bununla birlikte hasta bakımını profesyonel olarak yapan bireylere de sundukları hizmetin ideal standartlara kavuşturulması için demans danışmanlığı verilmektedir.

Demans danışmanlığının avantajları arasında şunlar bulunmaktadır:

  • Demans hastasının bakım standartlarının artmasına yardımcı olur ve böylece hastanın yaşam kalitesini arttırır.

  • Bakımı üstlenen bireyin yaşam kalitesini arttırır.

  • Bakım sürecinde yaşanan zorluklara karşı profesyonel, insani ve çözüm odaklı perspektifler sunar.

  • Bakım sürecinin planlanmasına yardımcı olur, böylece bakımı üstlenen kişilerin kendi yaşamlarına, planlarına ve duygularına da vakit ayırmalarına olanak sağlar.

  • Demans hastası ile bakımını üstlenen kişiler arasında sağlıklı iletişim kanalları kurulmasına yardımcı olur.

 

 

 

 

 

Demans hastalarının bakım süreci, hastalığın ilerleyici bir karaktere sahip olması nedeniyle zaman içerisinde ciddi değişiklikler geçirir. Bu değişiklikler demans hastasının bilişsel faaliyetlerini kısıtlarken, hastanın bakımını üstlenen bireyin sorumluluklarının artmasına neden olabilir. Özellikle de ilerleyen zamanlarda bakımı üstlenen birey gerek süreç ile ilgili gerekse de kendi duygu ve düşünceleri ile ilgili zorluklarla karşılaşabilir. Demans danışmanlığı sayesinde bu zorlukları, profesyonel bir destek mekanizması ile aşmak mümkündür.

 

Demans danışmanlığı, belli aralıklarla gerçekleştirilen seanslar ile yapılmaktadır. Bu seanslar genellikle 1 saat kadar sürmektedir. Ancak bazı durumlarda daha uzun sürmeleri de mümkündür. Demans danışmanlığının seans sayısı, hizmeti talep eden bireylerin ihtiyaç durumuna göre değişiklik gösterebilmektedir. Demans ilerleyici bir hastalık olduğu için, sürecin başından itibaren bu hizmeti alıp sürecin sonuna kadar verimli bir bakım rutini sürdürmek mümkün olmaktadır. Çünkü hastanın ihtiyaçları, buna bağlı olarak da bakımı sağlayan bireylerin sorumlulukları sürekli değişim halindedir. Bu yüzden de demans danışmanlığının sürecin tüm aşamaları noktalanana ve hizmeti talep eden bireylerin ihtiyaçları son bulana kadar devam etmesi önerilmektedir.

 

Demans danışmanlığı, danışmanlık hizmetini talep eden bireyin evinde, ofiste veya online olarak gerçekleştirilebilir. Demans danışmanlığının iki temel bileşeni vardır. Bunlardan ilki demans hastasının bakımını üstlenen bireyin duygusal olarak rahatlığa kavuşması, profesyonel olarak desteklenmesi ve ihtiyaçlarının giderilmesidir. Demans danışmanın ikinci temel bileşeni ise demans hastasına bakım ve refakat sürecinin hem hasta hem de bakımı üstlenen kişi için olabildiğince konforlu bir sürece dönüştürülmesidir. Şunu unutmamak gerekir, demans hastalarının yaşam kalitesinin artmasının tek yolu, bakımı üstlenen bireylerin mutlu ve memnun olmasıdır. Bu yüzden bakımı üstlenen bireyler kendi isteklerini, duygularını ve planlarını bencillik olarak değerlendirmemelidir. Bu isteklerin, duyguların ve planların, mevcut durumda olabilecek en iyi şekilde karşılık bulabilmeleri için profesyonel destek alınmalıdır.

 

Ankara demans danışmanlığı fiyatları, uygulamanın detaylarına ve benzer etmenlere göre hastadan hastaya değişiklik gösterebilir.

Demans Danışmanlığı Nedir?

Demans Danışmanlığı Neden Yapılır?

Demans Danışmanlığı Kimlere Önerilir?

Demans Danışmanlığının Avantajları Nelerdir?

Demans Danışmanlığı Neden Önemlidir?

Demans Danışmanlığı Ne Kadar Sürer?

Demans Danışmanlığı Nasıl Yapılır?

Ankara Demans Danışmanlığı Fiyatları 2024

bottom of page