top of page
Bilişsel Stimülasyon Ankara

Bilişsel Stimülasyon (CST) 

Bilişsel stimülasyon terapisi (CST), hafif ve orta şiddette demansı olan bireyler için bir rehabilitasyon yöntemidir. CST, kapsamlı bir araştırma incelemesinin ardından Dr. Aimee Spector ve birkaç demans uzmanı tarafından Birleşik Krallık'ta geliştirilmiştir.

Çalışmalar, CST'nin Mini-Mental Durum Muayenesi (MMSE) ve Alzheimer Hastalığı Değerlendirme Ölçeği-Bilişsel Alt Ölçek ADAS-COG ile ölçüldüğü üzere insanların bilişsel işlevlerini önemli ölçüde geliştirdiğini göstermektedir. Bu testler öncelikle hafıza ve oryantasyonun yanı sıra dil ve görsel-uzamsal yetenekleri de incelemektedir. Bu sonuç ölçümleri demans ilaçlarıyla ilgili çalışmalarda kullanıldığı için doğrudan karşılaştırmalar yapılabilir.

 

Yapılan analizlerde, CST'nin çeşitli demans ilaçları kadar etkili olduğu ortaya çıkmıştır.

Bilişsel Stimülasyon (CST)

Bilişsel stimülasyon Ankara, bireyin bilişsel işlevlerini uyarmak, aktif halde tutmak ve birey için çok daha kullanılabilir olmalarını sağlamak için yapılan aktivitelerdir. Bilişsel stimülasyon uygulaması sayesinde demans hastalarının yaşadığı bilişsel işlev kaybı en aza indirilebilir. Böylece bireyin, günlük yaşamında karşılaşacağı sorunlara karşı problem çözme yeteneğinin desteklenmesi ve çok daha işlevsel bir yaşam sürmesi sağlanabilir. Bu uygulama yalnızca bireyin değil, bireyin bakımını üstlenen kişilerin de yaşam kalitesini önemli ölçüde iyileştirir.
 
Yazımızın devamında ‘’Bilişsel stimülasyon terapisi ne kadar sürer?’’, ‘’Bilişsel stimülasyon terapisinin avantajları nelerdir?’’, ‘’Bilişsel stimülasyon terapisi nasıl yapılır?’’ ve ‘’Bilişsel stimülasyon terapisi neden yapılır?’’ gibi merak edilen sorulara yanıt vereceğiz. Ankara bilişsel stimülasyon terapisi hakkında detaylı bilgi almak için yazımızın devamını inceleyebilirsiniz.


Bilişsel stimülasyon Ankara, bilişsel süreçleri uyarmak, teşvik etmek ve desteklemek için yapılan aktivitelerdir. Bu aktiviteler sayesinde bireyin düşünme, öğrenme, karar verme ve hatırlama gibi bilişsel aktiviteleri desteklenebilir. Bilişsel uyarım olarak da bilinen bilişsel stimülasyon, özellikle de bilişsel stimülasyon terapisi kapsamında demans hastalarına yapılan bir uygulamadır. Böylece demans hastalarının bilişsel faaliyetleri desteklenebilir ve çok daha işlevsel bir yaşam sürmeleri sağlanabilir.


Bilişsel stimülasyon terapisi, bilişsel işlevleri güçlendirmek için yapılan özel aktiviteler barındıran, gelişmiş bir terapi uygulamasıdır. Bu terapi uygulaması, genellikle demans tedavisi gören bireylerin yaşam kalitelerini arttırmak ve daha işlevsel olmalarını sağlamak amacıyla yapılmaktadır. Bilişsel uyarım terapisi olarak da bilinen bu uygulama, belli aralıklarla gerçekleştirilmektedir. Seans sayısı ve sıklığı hastadan hastaya değişkenlik göstermektedir. 

Bilişsel stimülasyon terapisi şu gibi amaçlar doğrultusunda yapılabilir:

 • Bireyin öğrenme ve yeni bilgileri işleme becerisini aktifleştirmek. Böylece değişen hayat şartlarına uyum sağlamasına yardımcı olmak.

 • Bireyin iletişim kurma ve kendisini ifade etme yeteneğini geliştirmek. Böylece bireyin karşılaştığı problemler için yardım isteyebilmesini; duygularını ve düşüncelerini ifade edebilmesini teşvik etmek.

 • Beynin yaratıcı bölgelerini aktif hale getirerek bireyin zihinsel aktiviteleri keyif alarak gerçekleştirmesini sağlamak.

 • Bireyin hafızasını güçlendirmek ve unutma problemleri ile mücadele etmek. Böylece bireyin yakın arkadaşları, ailesi ve çevresi ile çok daha sağlıklı bir bağ kurmasını sağlamak.

Bilişsel uyarım terapisi bu gibi amaçlar doğrultusunda yapılabilmektedir.

Bilişsel stimülasyon terapisi genellikle demans hastalarına önerilen bir uygulamadır. Demans hastalarının bilişsel işlevlerinde zaman içerisinde, ilerleyici bir azalma meydana gelir. Bu da bireylerin yavaş yavaş bilişsel fonksiyonlarını kaybetmelerine neden olur. Bilişsel stimülasyon terapisi sayesinde bu fonksiyonların birey tarafından sık sık kullanılması, böylece beyinde yeni sinir ağlarının kurulması ve bireyin yetilerini kaybetmemesi sağlanabilir.

Bilişsel stimülasyon terapisinin faydaları arasında şunlar yer almaktadır:

 • Demans hastalarının kendilerini daha rahat ifade etmesi sağlanabilir.

 • Demans hastalarının yaşam kalitesi arttırılabilir.

 • Hastada meydana gelen gelişmeler yalnızca hastanın değil, hastaya bakmakla yükümlü olan bireylerin de yaşam kalitesini arttırır.

 • Hastaların, özel egzersizler ve aktiviteler sayesinde meşgul kalması, eğlenmesi ve keyifli vakit geçirmesi sağlanabilir.

 • Demans hastalığına bağlı meydana gelen bazı sorunlar önlenebilir, bazıları ise yavaşlatılabilir. Böylece bireyin bilişsel işlevleri korunabilir.

Bilişsel stimülasyon terapisi, bireyin uygulamaya olan ihtiyacı devam ettiği sürece sürdürülür. Bu uygulama genellikle yaşam boyu devam eder.

Bilişsel stimülasyon terapisi kapsamında bilişsel işlevleri güçlendirmek için şu gibi aktivitelere başvurulabilir:

 • Bilişsel uyarımı sağlamak için oynanılan oyunlar. Bu oyunlar kağıt kalem gibi basit araçlarla oynanabileceği gibi bilgisayarla da oynanabilir. Böylece bireyin bilişsel işlevleri eğlenceli bir süreç dahilinde desteklenir.

 • Fiziksel çaba gerektirmeyen zihinsel egzersizler. Bu egzersizler arasında bulmaca çözmek, sudoku oynamak gibi aktiviteler bulunur. Uzman eşliğinde bireyin bu egzersizler ile birlikte alıştırma yapması ve bilişsel yetilerini güçlendirmesi sağlanabilir.

 • Öğrenme becerilerini geliştirmeye yönelik verilen eğitim programları.

 • Dil ve iletişim becerilerinin geliştirilmesine yönelik eğitimler, egzersizler ve alıştırmalar.

 • Beynin yaratıcı taraflarını aktifleştirmek ve bireyin diğer bilişsel süreçlerini desteklemek için yapılan sanatsal faaliyetler. Bunlar arasında resim yapmak, müzik dinlemek veya enstrüman öğrenmek yer alır.

 • Bireyin hafızasını güçlendirmek, bellek sorunlarını gidermek ve unutkanlık problemini gidermek için yapılan aktiviteler.

 

Bilişsel stimülasyon terapisi kapsamında, farklı bilişsel işlevleri güçlendirmek için bu gibi aktiviteler gerçekleştirilebilir.

Ankara bilişsel stimülasyon terapisi fiyatları, uygulamanın detaylarına ve benzer etmenlere göre hastadan hastaya değişiklik gösterebilir.

Bilişsel Stimülasyon Nedir?

Bilişsel Stimülasyon Terapisi Nedir?

Bilişsel Stimülasyon Kimlere Önerilir?

Bilişsel Stimülasyon Terapisinin Faydaları Nelerdir?

Bilişsel Stimülasyon Terapisi Neden Yapılır?

Bilişsel Stimülasyon Terapisi Ne Kadar Sürer?

Bilişsel Stimülasyon Terapisi Nasıl Yapılır?

Ankara Bilişsel Stimülasyon Terapisi Fiyatları 2024

bottom of page