top of page
Gerontopsikitayrik Tedavi Ankara

Geronto Psikiyatri 

Geronto-psikiyatri, araştırma ve klinik uygulamalarında ruhsal hastalıklardan muzdarip yaşlı insanlarla ilgilenen bir psikiyatri dalıdır.

 

Yaşlı insanların genellikle hem ruhsal hem de fiziksel hastalıklardan muzdarip olması nedeniyle geronto-psikiyatrinin başta geriatri ve nöroloji olmak üzere diğer tıp alanlarıyla da örtüşen noktaları vardır.

Gerontopsikiyatristler, multimorbidite (aynı anda birden fazla hastalığın varlığı), multimedikasyon ve yaşlılıkta kırılganlık gibi yaşlı insanların tipik sorunlarıyla ilgili özel becerilerin yanı sıra, yaşamın ilerleyen dönemlerine özgü psikodinamik süreçlerinin de anlaşılmasını sağlamaktadırlar.

Geronto-Psikiyatri  

Alman Geronto-Psikiyatri ve Psikoterapi Derneği (DGGPP), Geronto-psikiyatriyi psikiyatrinin bağımsız bir dalı olarak tanımlamakta, ancak "yetişkin" psikiyatrisinin basit bir uzantısı olarak görülmemesi gerektiğini, bunun yerine gerontoloji ve geriatri araştırmalarının sonuçlarına atıfta bulunarak kendi önleyici, teşhis, tedavi ve rehabilite edici stratejilerini geliştirdiğini vurgulamaktadır. Gerontopsikiyatri, yaşlı insanlar ve onların ruhsal hastalıklarıyla, yani 60 yaşın üzerindeki insanlarla ilgilenmektedir. Bazen bu sınır 55 yaş olarak da kabul edilmektedir. Gerontopsikiyatri özellikle demans gibi tipik olarak hayatın ileri evresinde ortaya çıkan ruhsal hastalıklarla ilgilenmektedir.

 

Yazımızın devamında ‘’Gerontopsikiyatri hangi hastalıklarla ilgilenir?’’, ‘’Gerontopsikiyatri alanında başvurulan uygulamalar nelerdir?’’, ‘’Gerontopsikiyatri tedavileri nasıl yapılır?’’ ve ‘’Gerontopsikiyatri tedavileri ne kadar sürer?’’ gibi merak edilen sorulara yanıt vereceğiz. Ankara geronto-psikiyatri tedavileri ve benzer konular hakkında detaylı bilgi almak için yazımızın devamını inceleyebilirsiniz.

 

 

 

Gerontopsikiyatri, ileri yaştaki insanlar ve onların ruhsal hastalıklarıyla, yani 60 yaşın üzerindeki bireyler ile ilgilenmektedir. Bazen bu sınır 55 yaş olarak da kabul edilmektedir. Gerontopsikiyatri özellikle demans gibi tipik olarak hayatın ileri evresinde ortaya çıkan ruhsal hastalıklarla ilgilenmektedir. Gerontopsikiyatri, geriatrik tıp, geriatri veya daha geniş anlamda psikiyatri'nin bir dalı olarak da anlaşılabilir. Gerontopsikiyatri'nin diğer alanların yanı sıra gerontoloji, geriatri ve nöroloji ile de ilişkisi vardır.


 

 • Geriatrik depresyon

 • Yaşlılarda kaygı bozuklukları (Örneğin yaşlılarda travma sonrası stres bozukluğu.)

 • Demans hastalığı (Örneğin vasküler demans, Frontotemporal demans, Alzheimer demansı…)

 • Yaşlılarda psikoz

 • Deliryum

 • Yaşlılarda uyum ve davranış bozuklukları 

 • Psikosomatik bozukluklar

Geronto-psikiyatri hastalıkları bu şekilde sıralanabilir. Bu rahatsızlıkları teşhis etmek, detaylarını araştırmak ve tedavi etmek amacıyla farklı uygulamalar gerçekleştirilmektedir.

Geronto-Psikiyatrik tedavinin amacı; zihinsel, fiziksel yetenekleri korumak ve geliştirmek, sosyal ağları aktif kılmayı teşvik etmek ve zihinsel rahatsızlığı olan yaşlı hastaların yaşam kalitesini artırmaktır. Geronto-Psikiyatrik hastalar için terapötik önlemler, diğer uygulamaların yanı sıra şunları içermektedir:

 • Anlayışlı ve destekleyici bir diyalog ( aile yakınlarının da dahil olduğu)

 • Psikotropik ilaçlarla tedavi (antidepresanlar, nöroleptikler, sakinleştiriciler (yatıştırıcılar veya anksiyolitikler), duygudurum dengeleyiciler, demans karşıtı ilaçlar)

 • Psikoterapi

 • Milieu terapisi, yani mekânsal çevrenin uyarlanması ve ilgili kişilerin özel bir tutum sergilemesi yoluyla bir "terapötik ortam" yaratılması

 • Bilişsel terapiler, fiziksel egzersiz, kilo verme ve eşlik eden fiziksel hastalıkların tedavisi

 • Ergoterapi, müzik terapisi, ışık terapisi veya hikâye anlatımı ile tamamlayıcı tedaviler

 


 

 

Geronto-Psikiyatrik tedavilerinin süreleri, tedavinin hangi yöntemle yapıldığına ve bireyin sahip olduğu rahatsızlığın türüne göre değişiklik gösterebilir. Tamamen kişinin ihtiyaçlarına yönelik bir tedavi planı hazırlandıktan sonra tedavinin detayları hakkında danışan bilgilendirilmektedir.

 

Geronto-Psikiyatrik tedaviler, detayları tamamen hastaların şikayetlerine, sahip oldukları rahatsızlıklara ve genel sağlık durumlarına özel olarak hazırlanan bir tedavi planlaması dahilinde yürütülür. Bu tedavi sürecinde, belirli aralıklarla güncellenen uygulamalar sayesinde hastanın yaşam kalitesi en üst seviyede tutulmaya özen gösterilir. Bu süreçte modern tıp biliminin ve psikiyatrinin sağladığı imkanlardan yararlanılmaktadır. Geronto-Psikiyatrik tedavi kapsamında bilişsel davranışçı terapi, dinamik psikoterapi, demans danışmanlığı, online demans koçluğu ve bilişsel stimülasyon gibi farklı uygulamalara başvurulabilir.

Ankara Geronto-Psikiyatrik tedavisi ücreti, tedavinin hangi amaçla yapıldığına ve benzer etmenlere göre hastadan hastaya değişiklik gösterebilir.

Geronto-Psikiyatri Nedir?

Geronto-Psikiyatri Hangi Hastalıklarla İlgilenir?

Geronto-Psikiyatri Kapsamında Gerçekleştirilen Uygulamalar Nelerdir?

Geronto-Psikiyatri Tedavileri Ne Kadar Sürer?

Geronto-Psikiyatri Tedavileri Nasıl Yürütülür?

Ankara Geronto-Psikiyatri Tedavisi Ücreti 2024

bottom of page