top of page
Nöropsikolojik Değerlendirme Ankara

Nöropsikolojik Değerlendirme

Nöropsikolojik test prosedürlerinin yardımıyla, bilişsel eksiklikleri erken bir aşamada tespit etmek mümkündür.

 

Nöropsikolojik demans tespitinin bir parçası olarak oluşturulan ayrıntılı bir bilişsel performans profili, demans hastalıklarının ayırıcı tanısına ilişkin önemli bilgiler de sağlar.

Nöropsikolojik Değerlendirme

Nöropsikolojik değerlendirme Ankara, bilişsel kayıpları erken dönemde tespit etmek ve beyin performansını incelemek amacıyla yapılan uygulamadır. Nörolojik ve psikolojik rahatsızlıklar, bireyin bedensel sağlığını ve zihinsel performansını ciddi ölçüde etkileyebilir. Bu rahatsızlıklar, herkeste aynı derecelerde görülmez. Dolayısıyla da etkili bir tedavinin mümkün olabilmesi için bu rahatsızlıkların bireyin bilişsel yetileri ve bilişsel performansı üzerindeki etkilerinin detaylı olarak incelenmesi gerekir. Böylece detayları tamamen hastanın ihtiyaçlarına ve taleplerine yönelik olan tedavi uygulamaları planlanabilir Nöropsikolojik değerlendirme uygulaması da tam olarak bu amaç doğrultusunda yapılmaktadır.
 
Yazımızın devamında ‘’Nöropsikolojik değerlendirme neden yapılır?’’, ‘’Nöropsikolojik değerlendirme nasıl yapılır?’’, ‘’ Nöropsikolojik değerlendirme ne kadar sürer?’’ ve ‘’ Nöropsikolojik değerlendirme sonuçları ne zaman belli olur?’’ gibi merak edilen sorulara yanıt vereceğiz. Ankara nöropsikolojik değerlendirme hakkında detaylı bilgi almak için yazımızın devamını inceleyebilirsiniz.


Nöropsikolojik değerlendirme, beyin yapısının ve işlevlerinin; psikolojik olaylar ve duygusal durumlar ile olan ilişkisini incelemek için yapılan uygulamadır. NPT olarak da bilinen bu uygulama, farklı testler ile yapılabilir.Nöropsikolojik değerlendirme uygulaması, bireylerin bilişsel, duygusal ve davranışsal işlevselliklerini değerlendirmek, deneyimledikleri sorunların şiddetini anlamak için yapılır. Bu amaç doğrultusunda bireyin hafızasını, kendini ifade etme yetisini, motor becerilerini ve öğrenme yetisini ölçmek için farklı testler ve uygulamalar gerçekleştirilebilir. Böylece bireyin sorunları çok daha detaylı olarak analiz edilmiş olur. En nihayetinde ise bireye verilen hizmet ve tedavi uygulamaları kişiye özel olarak planlanabilir. Nöropsikolojik değerlendirme uygulamaları genel olarak bilişsel, duygusal ve davranışlar sorunlar deneyimleyen bireylere uygulanmaktadır. Nöropsikolojik değerlendirme uygulanan gruplar arasında depresyon hastaları, demans hastaları ve deliryum hastaları bulunmaktadır. Elbette farklı gruplardaki bireylere de ihtiyaç dahilinde nöropsikolojik değerlendirme işlemi yapılabilir.
 

 

 

 Nöropsikolojik değerlendirme uygulamalarının avantajları şunlardır:

 • Deneyimlenen sorunların, bireyin bedensel ve mental sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri incelenebilir.

 • Bireyin bilişsel yetileri değerlendirilebilir ve tedavisi süresince ihtiyaç duyabileceği alanlar belirlenebilir.

 • Tedavi süreci boyunca bireyin ihtiyaçları çok daha kesin ve başarılı şekilde desteklenir.

 • Bireyin, aslında ihtiyaç duymadığı uygulamalar ile vakit kaybetmesi önlenmiş olur.

 

Nöropsikolojik değerlendirmenin avantajları bu şekilde sıralanabilir.

Nöropsikolojik değerlendirme uygulamaları sırasında şu gibi noktalara bakılır:

 • Bireyin dikkat ve konsantrasyon yetisi.

 • Öğrenme ve hafıza.

 • Problem çözme, çeşitli sorunlara yaratıcı çözümler getirme yetisi.

 • Planlama yetisi.

 • Dil becerileri ve kendini ifade etme yetisi.

 • Motor beceriler.

 • Algılama yetisi.

 • Düşünme yetisi.

 • Sayı işleme.

 

Nöropsikolojik değerlendirme sürecinde bu gibi yetiler değerlendirilebilir ve böylece ilgili rahatsızlığın bireyin bilişsel yetilerini ne derece etkilediği hesaplanabilir.

Nöropsikolojik değerlendirme süreci genellikle birkaç saat kadar sürmektedir. Ancak uygulama molalar sebebiyle bölünebilmektedir. Bu yüzden de nöropsikolojik değerlendirme uygulaması birden fazla seans dahilinde gerçekleştirilebilmektedir. Uygulamanın detayları bireyin kendisini en rahat ve konforlu hissedeceği şekilde planlanır. Bu yüzden de seans sayısında ve süresinde değişiklikler görülebilir. 

Nöropsikolojik test uygulamasının ilk aşamasında teste katılacak olan birey ile detaylı bir görüşme gerçekleştirilir. Bu görüşme sırasında bireyin şikayetleri dinlenir, geçmişte sahip olduğu tanılar incelenir ve görüşme sırasında elde edilen veriler kaydedilir. Bu süreçte aile üyelerinden, iş arkadaşlarından ve bireyin sosyal çevresini oluşturan kişilerden de bireyin rızası dahilinde ihtiyaç duyulan veriler toplanır. Sonra ise test aşamasına geçilir. Test aşamasında Mini Mental Test, DemTect testi, MoCA testi ve Beck Depresyon envanteri gibi farklı uygulamalara başvurulabilir. Bu testlerden elde edilen veriler, görüşmenin ilk kısmında elde edilen veriler ile birleştirilir. Daha sonra çeşitli ölçütler baz alınarak bu veriler yorumlanmaktadır. Elde edilen veriler ise birey ve bireyin yakınları ile detaylı olarak paylaşılmaktadır. 

Nöropsikolojik değerlendirme sırasında gerçekleştirilen testlerin sonuçları, genellikle testlerden hemen sonra değerlendirilebilir. Bununla birlikte bazı durumlarda raporlama ve değerlendirme süreci birkaç günü bulabilmektedir. Test sonucu ve test sonuçlarının açıklanma süreci hakkında birey ve yakınları detaylı olarak bilgilendirilmektedir.

 

Ankara nöropsikolojik değerlendirme fiyatları, uygulamanın detaylarına ve benzer etmenlere göre hastadan hastaya değişiklik gösterebilir.

Nöropsikolojik Değerlendirme Nedir?

Nöropsikolojik Değerlendirme Neden Yapılır?

Nöropsikolojik Değerlendirme Kimlere Yapılır?

Nöropsikolojik Değerlendirmenin Avantajları Nelerdir?

Nöropsikolojik Değerlendirmede Nelere Bakılır?

Nöropsikolojik Değerlendirme Ne Kadar Sürer?

Nöropsikolojik Değerlendirme Nasıl Yapılır?

Nöropsikolojik Değerlendirme Sonuçları Ne Zaman Belli Olur?

Ankara Nöropsikolojik Değerlendirme Fiyatları 2024

bottom of page