top of page
Psikodinamik Terapi Ankara

Psikodinamik Terapi

Psikodinamik terapi Ankara, bilinçdışı süreçler, davranışlar, duygular ve güdüler arasında sağlıklı bir bağ kurmak; bunların bireyin yaşamı üzerindeki etkilerini incelemek amacıyla yapılan psikoterapi uygulamasıdır. Psikodinamik terapiler, psikanalitik psikoterapiye kıyasla daha güncel bir uygulamadır.

Psikodinamik terapi, pek çok psikoterapi uygulaması gibi düzenli aralıklarla gerçekleştirilen seanslarla yapılır. Böylece bireyin içsel dünyasını anlamak, bireye farkındalık kazandırmak ve bireyin yaşadığı sorunlara çözüm yolları bulmak mümkün olmaktadır.

Psikodinamik Terapi

Psikodinamik terapi Ankara, bilinçdışı süreçler, davranışlar, duygular ve güdüler arasında sağlıklı bir bağ kurmak; bunların bireyin yaşamı üzerindeki etkilerini incelemek amacıyla yapılan psikoterapi uygulamasıdır. Psikodinamik terapiler, psikanalitik psikoterapiye kıyasla daha güncel bir uygulamadır. Günümüzde bilişsel davranışçı terapi ile birlikte en çok tercih edilen psikoterapi uygulamalarından biridir. Özellikle de duygudurum bozukluklarının, kaygı bozukluklarının ve ilişki sorunlarının giderilmesinde oldukça etkilidir.

 

Yazımızın devamında ‘’Psikodinamik terapi ne kadar sürer?’’, ‘’Psikodinamik terapi nasıl yapılır?’’, ‘’Psikodinamik terapi kaç seans sürer?’’ ve ‘’Psikodinamik terapi neden yapılır?’’ gibi merak edilen sorulara yanıt vereceğiz. Ankara psikodinamik terapi uygulaması hakkında detaylı bilgi almak için yazımızın devamını inceleyebilirsiniz.


Psikodinamik terapi Ankara, psikanalitik kuramın gelişmiş bir biçimi olan ve insanların bilinçdışı süreçlerini daha geniş bir perspektif ile ele alan terapi uygulamasıdır. Bu terapi uygulaması, bireyin bilinçdışı süreçlerini anlamak, geçmiş deneyimleri ve bu deneyimlerin bireyin üzerindeki etkilerini keşfetmek için kullanılmaktadır. Böylece bireyin günlük yaşamında deneyimlediği sorunlara güncel, kişiye özel ve etkili çözüm yolları sunulabilir.

 

Psikodinamik terapinin temellerinde Sigmund Freud’un geliştirdiği psikanalitik kuram yer almaktadır. Ancak elbette bu kuramın üzerine çok daha modern ve kabul edilir psikolojik olgular eklenmiştir. Psikodinamik terapi, pek çok psikoterapi uygulaması gibi düzenli aralıklarla gerçekleştirilen seanslarla yapılır. Böylece bireyin içsel dünyasını anlamak, bireye farkındalık kazandırmak ve bireyin yaşadığı sorunlara çözüm yolları bulmak mümkün olmaktadır.

 

 
 

Psikodinamik terapi şu gibi amaçlar doğrultusunda yapılabilir:

 • Bireyin yaşadığı olaylar ile başa çıkmak için kullandığı savunma mekanizmalarını analiz etmek. Daha sonra ise bu mekanizmaların bireyin davranışları üzerindeki etkilerini incelemek. Bireyin bu mekanizmalar konusunda farkındalık kazanmasını sağlamak ve çok daha sağlıklı savunma mekanizmaları geliştirmesine yardımcı olmak.

 • Bireyin bilinçdışı süreçlerini anlamak; bu bilinçdışı süreçlere yol açan bastırılmış güdüleri, düşünceleri ve duyguları incelemek. İçsel çatışmaları ve bu çatışmaların nedenlerini analiz etmek. Böylece bunların bireyin hayatında yol açtığı güncel sorunları gidermek.

 • Bireyin geçmişte deneyimlediği travmatik veya önemli olayları incelemek. Daha sonra ise bu deneyimler ile güncel davranışlar arasında bir bağ kurup bireyin bu bağ konusunda farkındalık edinmesini sağlamak.

 • Bireyin duygusal olarak rahatlık kazanmasını, olaylar, hisler, güdüler, davranışlar ve bunların nedenleri arasında sağlıklı bir bağ kurmasını sağlamak. Böylece bireyin kişisel gelişimine katkıda bulunmak.

 

Psikodinamik terapi bu gibi amaçlarla yapılabilir. Psikodinamik terapi bahsi geçen amaçlar doğrultusunda, kaygı bozukluklarından ilişki sorunlarına kadar pek çok sorunu gidermek için tercih edilebilmektedir.

Psikodinamik terapi şu gibi gruplarda yer alan bireylere önerilmektedir:

 • Panik bozukluk, sosyal fobi, yaygın kaygı bozukluğu ve travma sonrası stres bozukluğu gibi kaygı bozukluklarına sahip olan bireyler.

 • Madde bağımlıları.

 • Demans hastaları ve hastaların bakımını üstlenen bireyler.

 • Ailevi veya romantik ilişkilerde sorunlar yaşayan bireyler.

 • Geriatrik depresyon ve majör depresyon hastaları.

 • Duygudurum bozukluklarına sahip olan bireyler.

 • Sınırda kişilik bozukluğuna sahip olan bireyler.

 • Cinsel sorunlara sahip olan bireyler.

 

Psikodinamik terapi bu gibi gruplarda yer alan bireylere uygulanabilir ve bireyin sahip olduğu psikolojik sorun ile mücadele etmek için kullanılabilir.

Psikodinamik terapi, bireyin ihtiyaçlarına göre farklı seans sayılarında yapılabilir. Tahmini seans sayısı ancak danışan ile gerçekleştirilen görüşmeden sonra belirlenebilir.

Psikodinamik terapi uygulamasının seansları genellikle diğer psikoterapi seansları gibi 40 ila 60 dakika kadar sürer. Danışan terapinin tahmini süresi hakkında uygulama öncesinde detaylı olarak bilgilendirilir.

 

Psikodinamik terapi sırasında danışanın kendisini rahat hissettiği koşullar altında yapıcı diyaloglarda bulunulmaktadır. Bu diyaloglar çerçevesinde bireyin geçmiş deneyimleri, bu deneyimlerin bireyde hissettirdikleri dinlenir. Bireyin düşünce ve duygu kalıplarının oluşma şekli incelenmektedir. Daha sonra ise danışan, kendisini, duygularını ve davranışlarını anlama konusunda tarafımca yönlendirilmektedir.

Ankara psikodinamik terapi fiyatları, uygulamanın detaylarına ve benzer etmenlere göre hastadan hastaya değişiklik gösterebilir.

Psikodinamik Terapi Nedir?

Psikodinamik Terapi Neden Yapılır?

Psikodinamik Terapi Kimlere Yapılır?

Psikodinamik Terapi Kaç Seans Sürer?

Psikodinamik Terapi Ne Kadar Sürer?

Psikodinamik Terapi Nasıl Yapılır?

Ankara Psikodinamik Terapi Fiyatları 2024

bottom of page