top of page
Moca Test Ankara

MoCA Testi 

Montreal Bilişsel Değerlendirme (MoCA), bilişsel eksiklikler (hafif bilişsel bozukluk, demans) için bir tarama prosedürüdür. Test, kısa süreli ve çalışma belleği, ezberleme, sözel akıcılık, soyutlama, yürütme işlevleri, görsel yapı, dikkat ve yönelim alanlarını kapsar. MoCA yaklaşık 10 dakika içinde tamamlanabilir, ancak orta derecede engelli olan kişilerde genellikle oldukça uzun sürmektedir. 0 ile 30 arasında puan alınabilmekte ve değerlendirmede kişinin eğitim düzeyi de göz önünde bulundurulmaktadır.

 

Mini-Mental Durum Testi (MMST) ile karşılaştırıldığında, MoCA hafif bilişsel bozukluğa daha duyarlıdır ve hastalığın ilerlemesini izlemek için çok uygundur.

MoCA Test  

MoCA testi Ankara, çeşitli bilişsel yetilerin 30 soruluk bir uygulama ile değerlendirilmesine imkan sağlayan, özel bir test uygulamasıdır. Montreal-Cognitive-Assessment-Test veya Montreal Bilişsel Değerlendirme Testi olarak da bilinen MoCA testi Ankara, günümüzde bilişsel bozuklukların tespit sürecinde aktif olarak tercih edilmektedir.

 

Yazımızın devamında ‘’MoCA testi Ankara ne kadar sürer?’’, ‘’MoCA testinde nelere bakılır?’’, ‘’MoCA testi kimlere yapılır?’’ ve ‘’MoCA testi sonuçları ne zaman belli olur?’’ gibi merak edilen sorulara yanıt vereceğiz. Ankara MoCA testi hakkında detaylı bilgi almak için yazımızın devamını inceleyebilirsiniz.
 MoCA testi, nörodejeneratif hastalıkların, hastaların bilişsel işlevleri üzerindeki olumsuz etkilerini incelemek, bu etkilerin ne kadar şiddetli olduğunu anlamak amacıyla yapılan bir test uygulamasıdır. 30 sorudan meydana gelen bu test genellikle 10 dakika içerisinde tamamlanmaktadır. MoCA testi sayesinde bilişsel fonksiyonların ne ölçüde zarar gördüğü, bireyin ilgili hastalıktan nasıl etkilendiği konusunda fikir edinilebilir. Böylece tamamen bireyin şikayetlerine ve ihtiyaçlarına yönelik tedavi-terapi-rehabilitasyon planlamaları yapılabilir.
 MoCA testi, bilişsel bozuklukları tespit etmek ve bireyi ne derecede etkilediklerini öğrenmek amacıyla yapılan tarama uygulamasıdır. Bu uygulama kapsamında hastaya 30 adet soru yönetilmektedir. Bu sorular farklı bilişsel işlevlerin, ilgili rahatsızlıktan ne derece etkilendiğini belirlemek adına özel olarak hazırlanmıştır.

 

MoCA testi aşağıda örneklendirilen durumlarda önerilmektedir:

 • Hafif bilişsel sorunlara sahip olan bireylere uygulanabilir. Bu bireyler genellikle 65 yaşından büyüktürler. Bu yaşlarda herhangi bir ciddi hastalık var olmasa bile bireyin bilişsel becerilerinde azalmalar görülebilir.

 • Parkinson hastaları.

 • Nörodejeneratif hastalıklar (Demans v.b.)

 • Beyin tümörlerine sahip olan bireylere uygulanabilir. Beyinde tümörün bulunduğu konumuna göre bireyin belli başlı bilişsel işlevlerinde azalma görülebilir. MoCA testi ile bu azalmanın hangi yetilerde ve ne şiddette görüldüğü anlaşılabilir.

 

 

 


 

 

MoCA testinde incelenen bilişsel işlevler arasında şunlar bulunmaktadır:

 • Takip edebilme ve kavramlar arasında bağ kurabilme yetisi.

 • Görsel yapılandırma becerileri.

 • Kavramları ve nesneleri tanıma ve isimlendirme becerileri.

 • Bellek kullanımı ve hafıza ile ilgili beceriler.

 • Dikkati ve konsantrasyonu herhangi bir şeye yöneltebilme becerisi.

 • Cümleleri tekrar edebilme ve sözel akıcılık becerisi.

 • Soyut düşünme becerisi.

 • Gecikmeli hatırlama becerisi.

 

MoCA testi kapsamında bireye yöneltilen sorular, bireyin bu gibi becerilerde nasıl bir performans sergilediğini gözlemleme amacı taşırlar.

MoCA testi, ideal olarak ofiste gerçekleştirilir. Ancak teste katılan bireyin ofise gelememesi durumunda, bireyin bulunduğu veya seçtiği bir mekanda da MoCA testi yapılabilir. Bazı durumlarda testin bilgisayar karşısında online olarak yapılması da mümkündür. Bununla birlikte testin geçerliliğinin sağlanması için , test ortamının bazı standartlara sahip olması gerekir. Örneğin testin uygulandığı ortamın dikkat dağıtıcı veya teste katılan kişinin kendisini güvenli hissetmediği bir alan olması bireyin test sırasındaki performansını ciddi ölçüde etkileyebilir.

MoCA testi, daha önce de belirtmiş olduğumuz gibi genellikle 10 dakika içerisinde tamamlanmaktadır. Bununla birlikte bireyin test sorularına cevap verme hızı, mola isteme durumu veya sıklığı gibi konular testin süresini etkileyebilir. MoCA testi en geç 30 dakika içerisinde tamamlanmaktadır. Uygulamanın daha uzun sürmesi genellikle önerilmemektedir.

MoCA testi kapsamında bireye çeşitli sorular yöneltilir. Bu sorulardan bazılarına bireyin sözel olarak cevap vermesi, bazılarında çizim yapması ve bazılarında ise yazı yazması gerekir. Bazen test uygulanan bireyin, testi gerçekleştiren uzmanın talepleri doğrultusunda küçük ölçekli fiziksel aktiviteler yapması gerekir. Mesela uygulama esnasında ‘’A harfini telaffuz ettiğimde elinizi masaya hafifçe vurun.’’ gibi yönergeler verilebilir. Test kısa bir sürede tamamlanır ve testten elde edilen veriler tarafımca değerlendirilir.

MoCA testi sonuçları, test uygulaması tamamlandıktan hemen sonra bireyin kendisi veya aile üyeleri ile paylaşılabilir. MoCA testinde alınabilecek en yüksek puan 30’dur. Birey 30 puana ne kadar yakınsa bilişsel becerilerinin de o kadar işlevsel olduğu kabul edilir. Testin detaylarına göre değişebilmekle birlikte genellikle 21  veya 26 puanın üzerindeki puanlar normal kabul edilmektedir. 26 veya 21 puanın altındaki puanlarda ise belli oranlarda bilişsel işlevsellikte düşüş olduğu tespit edilmiş olur. Testin sonuçlarına göre farklı testlere başvurulabilir, bireyin bilişsel yetilerini desteklemeye yönelik terapi ve tedavi uygulamaları planlanabilmektedir.

Ankara MoCA testi fiyatları, uygulamanın detaylarına ve benzer etmenlere göre hastadan hastaya değişiklik gösterebilir.

MoCA Testi Nedir?

MoCA Testi Neden Yapılır?

MoCA Testi Kimlere Yapılır?

MoCA Testinde Nelere Bakılır?

MoCA Testi Ankara Nerede Yapılır?

MoCA Testi Ne Kadar Sürer?

MoCA Testi Ankara Nasıl Uygulanır?

Ankara MoCA Testi Fiyatları 2024

MoCA Testi Sonuçları Ne Zaman Belli Olur?

bottom of page