top of page
Vasküler Demans Tedavisi Ankara

Vasküler Demans
Tedavisi 

Vasküler demans, sinir hücrelerine zarar veren veya öldüren beyindeki dolaşım bozukluklarının neden olduğu nörolojik bir hastalıktır. Bu durum hafıza kaybı gibi bilişsel bozukluklara ve Alzheimer hastalığına benzer diğer semptomlara yol açabilmektedir.

Vasküler demans, Alzheimer hastalığından sonra en yaygın demans türüdür. Avrupa'daki tüm demansların yaklaşık yüzde 15'i vasküler demanstır. Tüm demansların yüzde 15'i ise Alzheimer ve vasküler demansın karışık formlarıdır.

Vasküler Demans 

Vasküler demans Ankara, beyindeki kan damarlarının zarar görmesi ve kan dolaşımının ideal bir şekilde gerçekleşememesi nedeniyle meydana gelen bir demans türüdür. Vasküler demans bireyin bilişsel yetilerine zarar verebilir. Buna bağlı olarak bireyin problem çözme ve odaklanma gibi yeteneklerinde zayıflama meydana gelebilir. Bazı durumlarda hafıza kaybı gibi sorunlar da vasküler demansa eşlik edebilir.

 

Yazımızın devamında ‘’Vasküler demans belirtileri nelerdir?’’, ‘’Vasküler demans neden olur?’’, ‘’Vasküler demans teşhisi nasıl konur?’’ ve ‘’Vasküler demans tedavisi nasıl yapılır?’’ gibi merak edilen sorulara yanıt vereceğiz. Ankara vasküler demans tedavisi hakkında detaylı bilgi almak için yazımızın devamını inceleyebilirsiniz.

 


 

Vasküler demans, beyin damarlarında gelişen problemlere (Anevrizma, infarkt vb.) bağlı olarak ortaya çıkan bir demans türüdür. Beyin damarlarında meydana gelen tıkanmalar veya balonlaşmalar (anevrizma), kalp tarafından pompalanan kanın beynin ilgili bölgelerine ulaşmasına engel olabilir. Kanın içerisinde yer alan oksijen ve besin öğelerine ulaşamayan beyin hücreleri ise zaman içerisinde zarar görür ve ölürler. Beyin hücrelerinin kaybı sonucunda ise bilişsel işlevlerde sorunlar ortaya çıkar. Bu da vasküler demans olarak tanı alır. Vasküler demans, demansın sık rastlanılan bir türüdür ve genellikle kontrol altına alınmamış bir kardiyovasküler hastalığı olan bireylerde görülmektedir.

 

Vasküler demans, beyindeki kan dolaşımını sağlayan damarların zarar görmesi sonucu ortaya çıkmaktadır. Tüm canlı dokular gibi beyni meydana getiren dokular da canlılıklarını sürdürebilmek ve işlevlerini yerine getirebilmek için sağlıklı bir kan dolaşımına ihtiyaç duyarlar. Eğer bu dokulara gelen kan ve oksijen miktarında bir azalma meydana gelirse zaman içerisinde bahsi geçen dokuları meydana getiren hücreler zarar görür ve ölürler. Buna bağlı olarak da dokularda işlev kaybı meydana gelir. En nihayetinde ise vasküler demans olarak bilinen hastalık ortaya çıkar.

 

Vasküler demans belirtileri, genel olarak demansın diğer türlerinin yol açtığı şikayetlerle benzerlik taşır. Vasküler demansa bağlı olarak bireyin bilişsel yetilerinde ciddi bir gerileme olduğu fark edilebilir. Mesela birey iletişim kurmakta, cümle kurarken kelimeleri hatırlamakta zorlanabilir. Bireyin duygularında ve düşünce örüntülerinde ciddi değişimler meydana gelebilir. Demansın ilerleyen evrelerinde bireyin hareket yetisinde de sorunlar ortaya çıkar. Vasküler demansa bazı kardiyovasküler hastalıklar çoğunlukla eşlik edebilir. Bu durumda birey kalp ve damar hastalıkları ile ilişkili olan şikayetler de eklenebilir.

 

Vasküler demans, daha önce de belirtmiş olduğumuz gibi genellikle kontrol altına alınmamış bir kardiyovasküler hastalığı olan bireylerde görülmektedir. Mesela tansiyon hastaları ve ritim bozukluğu hastaları vasküler demans açısından risk altında olabilirler. Aynı şekilde kontrol atlına alınmamış şeker hastalığı da vasküler demansa yol açabilmektedir. Bu yüzden başta kalp ve damar hastalıkları olmak üzere hiçbir kronik rahatsızlığın tedavisi aksatılmamalıdır.

 

 

Vasküler demans tehlikeli bir hastalıktır. Bu hastalık beyin damarlarındaki sorunlardan kaynaklanır. Eğer beyin damarlarında tam tıkanma meydana gelirse birey inme gibi hayatı tehdit eden sorunlar ile karşı karşıya kalabilir. Bu yüzden vasküler demans hastalığının tedavisi kesinlikle ihmal edilmemelidir.

 

 

Tedavi edilmeyen ve kontrol altına alınmayan vasküler demans, zaman içerisinde çok daha fazla beyin hücresinin zarar görmesine neden olabilir. Buna bağlı olarak da bireyin bilişsel işlevleri gitgide azalır. Tedavi edilmeyen vasküler demansa bazı durumlarda beyin anevrizmaları ve inme gibi sorunlar da eşlik edebilir. Bu yüzden vasküler demansın ihmal edilmemesi tavsiye edilir.

 

Demans teşhisi sadece bir doktor tarafından konulabilir. Tanı koymak için çeşitli muayeneler yapılır. Teşhis, hastanın kişisel tıbbi geçmişi hakkında tıbbi bir görüşme ile başlar. Geçirilmiş veya mevcut kalp-damar hastalıkları, beyin damar hastalıkları, yüksek tansiyon ve şeker hastalığı özellikle önemlidir.

Konsültasyonun ardından herhangi bir dolaşım bozukluğu olup olmadığını belirlemek için fiziksel bir muayene yapılır. Beyindeki değişiklikleri tespit etmek için BT (bilgisayarlı tomografi) veya MRI (manyetik rezonans görüntüleme) gibi görüntüleme yöntemleri kullanılabilir. Vasküler demanstan şüpheleniliyorsa, kardiyovasküler sistem, yani tansiyon, kalp atışı ve kalp büyüklüğü özellikle kontrol edilir. Koordinasyon, motor beceriler, dokunma hissi ve dengeyi içeren nörolojik durum da aynı derecede önemlidir.

Psikometrik (nöropsikolojik olarak da bilinir) testler zihinsel performansı değerlendirmek için kullanılmaktadır. Hafıza ve konsantrasyon yeteneği gibi zihinsel performansın belirli alanlarını test etmektedir. Bu, bilişsel eksikliklerin mevcut olup olmadığını belirlemeyi mümkün kılmaktadır.

 

 

 

Vasküler demans tedavisinin süresi, hastalığa neden olan etkenlere ve tedavi sürecinde başvurulan uygulamaların detaylarına göre değişiklik gösterebilir. Vasküler demans etki eden koşullara göre değerlendirildiğinde tedavi edilen tek demans türüdür.

 

 

Vasküler demans tedavisi kapsamında öncelikle beyne giden kan dolaşımı ile ilgili sorunu çözmeye yönelik uygulamalar gerçekleştirilir. Böylece daha fazla hücrenin ve beyin dokusunun zarar görmesi engellenmiş olur. Bu sorun ortadan kaldırıldıktan sonra hastanın, vasküler demanstan ne derece etkilendiğine göre çeşitli destekleyici uygulamalara başvurulur. Tedavi sürecinde vasküler demans hastası bireyin bakımını üstlenen bireylere de demans danışmanlığı ve demans koçluğu gibi hizmetler verilebilir.

Ankara vasküler demans tedavisi fiyatları, tedavinin detaylarına ve benzer etmenlere göre hastadan hastaya değişiklik gösterebilir.

Vasküler Demans Neden Olur?

Vasküler Demans Nedir?

Vasküler Demans Belirtileri Nelerdir?

Vasküler Demans Kimlerde Görülür?

Vasküler Demans Tehlikeli Mi?

Vasküler Demans Tedavi Edilmezse Ne Olur?

Vasküler Demans Teşhisi Nasıl Konur?

Alzheimer Tedavisi Ne Kadar Sürer?

Vasküler Demans Tedavisi Nasıl Yapılır?

Ankara Vasküler Demans Tedavisi Fiyatları 2024

bottom of page